Cooper Hunter

Soojuspumpade ostu toetamiseks on olemas mitmeid toetusprogramme.

Toetusprogrammide eesmärk on soodustada kodude energiasäästlikumaks muutmist ning keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Septembris saab hakata taotlema ahjuvahetuse toetust


> KliimaMarket selgitab: 5 sammu väikeelamute kütteseadme uuendamise toetuse taotlemiseks

Mait Ots, Err.ee
14 August 2023

Vana küttekolde asendamise toetuse taotlusvoor suurema õhusaastega piirkondade elanikele avaneb septembris.

Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutuse (Kredex) toetust saab küsida näiteks vana ahju asemele uue, vähem saastava ahju ehitamiseks või selle soojuspumbaga asendamiseks, aga ka vana katla uue katla või soojuspumbaga asendamiseks. Toetust saab ka oma elamise kaugküttega liitmiseks, teatas kliimaministeerium esmaspäeval.

"Kuigi paljude teiste maailma riikidega võrreldes on Eestis puhas õhk, näitavad uuringud, et kütteperioodil on just kohtküte linnades üks olulisi õhusaaste põhjustajaid," tõdes kliimaminister Kristen Michal. "Toetades vana ahju asemele uue ehitamist või siis keskkonnasõbralikumale kütteviisile üleminekut, aitab kliimaministeerium inimestel teha õhukvaliteeti parandavad valikud, mille boonuseks on ka parem tuleohutus ja energiatõhusus."

Õhu kvaliteet halveneb külmal ajal just tiheasustusega piirkondades, sest kütmisel paiskub õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Peenosakesed kahjustavad inimese tervist, sest tungivad sügavale hingamisteedesse ja vereringesse ning võivad põhjustada erinevaid haigusi, sh vähki.

Välisõhuseire andmetele tuginedes on välja selgitatud piirkonnad, kus peenosakesi on kütteperioodil õhus lubatust rohkem. Nende piirkondade inimestel avanebki võimalus oma küttekolle riigi toel uuega asendada. Toetuse protsent on seejuures piirkonniti erinev.

70-protsendiline toetusmäär kehtib järgmistes linnades:

  • Ida-Virumaa: Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe
  • Jõgevamaa: Jõgeva, Põltsamaa
  • Valgamaa: Valga, Otepää, Tõrva

50-protsendiline toetusmäär kehtib järgmistes linnades:

  • Tallinn: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti
  • Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu


Tallinnas lähtub toetuse andmine linnaosa piiridest. Ülejäänud Eestis linnade piiridest.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud, kes on elamu omanikud või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus ning kelle majapidamine asub toetuse andmise tingimustes määratud tiheasustuspiirkonnas.

Taotlusi saab hakata esitama KredExi e-toetuse keskkonna kaudu.
Toetust saab elamu, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu.
Ridaelamu sektsioonil, kahe korteriga elamu sektsioonil või kaksikelamu sektsioonil peab olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema kaasomanikud ühiselt.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema ehitatud õiguslikul alusel ning kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ning energiaallika liigina tahke kütus.

Toetust saab küsida, kui:
  • elamus on vana ahi. Toetuse abil on võimalik ehitada uus ahi, paigaldada uus katel, õhk-vesi-soojuspump, maasoojuspump või liituda kaugküttega
  • elamus on vana katel. Toetuse abil on võimalik paigaldada uus katel, õhk-vesi-soojuspump, maasoojuspump või liituda kaugküttega


Maksimaalne toetussumma ühe elamu kohta on 10 000 eurot, mida hüvitatakse hinnamudeli alusel. Kütteseadmete soetamiseks, paigaldamiseks või ehitamiseks on kehtestatud konkreetne toetussumma, mis ei sõltu tegelikust kulust. Näiteks uue ahju puhul on maksumuseks arvestatud 6400 eurot, millest hüvitatakse olenevalt piirkonnast 50 protsenti (3200 eurot) või 70 protsenti (4480 eurot). Kui vana ahju ei ehitata ümber, vaid see lammutatakse, siis lammutamist toetus ei kata, vaid selle eest tuleb maksta inimesel endal.

Toetusmeetme kogueelarve on 18,5 miljonit eurot, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Esimese taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlemine toimub jooksvalt eelarve ammendumiseni. Selle summa abil on plaanis uuendada kuni 1850 kütteseadet.

Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtlus ja Innovatsiooni sihtasutus, andes vooru avamisest eraldi teada vähemalt 10 tööpäeva enne taotluste vastuvõtu algust, sh veebilehel Väikeelamute kütteseadme uuendamise toetus.


Oleme koostanud ka meelespea sammudest, millega arvestada ja mida silmas pidada taotluse esitamiseks. Dokumendi leiate siit allalaaditavana